Eakate roll ja staatus ühiskonnas


Projektid, uurimused

2009–2012

Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu.

Finantseeris ESF ja INNOVE

Projekti käigus valminud materjalid:


Koolitus- ja infomaterjalid:

Mai Luuk, Riina Kütt, Iris Pettai, Tiina Naarits. Projektimeeskonna koolitusmaterjal

Iris Pettai, Helve Kase, Tiina Merkuljeva, Kersti Kask. Koolitusmaterjal tööklubi 50+ juhendajatele.

Iris Pettai, Helve Kase, Mai Luuk. Koolitsmaterjal mentoritele.

Iris Pettai, Helve Kase, Mai Luuk. Infomaterjalide pakett tööotsijale 50+

Iris Pettai, Helve Kase, Mai Luuk. Tööklubi 50+ korraldamise reglement.

Helve Kase, Iris Pettai, Mai Luuk. Tööotsija pävik.
Raamatud:


2010

Iris Pettai, Ivi Proos. Toimetulek ulatusliku tööpuudusega omavalitsustes ja tööpuuduse võimalikud sotsiaalsed tagajärjed Eestis.

Finantseeris Tallinna Linnavalitsus


Artiklid

Iris Pettai. Noortekeskne maailmapilt on kärisemas. Postimees.12.01.2012