Prostitutsioon ja naistega kaubitsemine


Projektid, uurimused

2005–2008

Prostitutsiooni kaasatud naiste sh inimkaubanduse ohvrite integratsioon legaalsele tööturule.

Finantseeris Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Komisjoni EQUAL algatus


Projekti käigus valminud materjalid

Uurimusraportid ja analüüsid

Iris Pettai, Ivi Proos, Helve Kase. Prostitutsioon Eestis: Ülevaade prostitutsiooni kaasatud naiste olukorrast.

 

Iris Pettai, Ivi Proos ja Helve Kase. Prostitutsiooni tähendusest Eestis: kriitiline häälestatus kasvab. Sotsioloogilise uurimuse materjalid.

 

Iris Pettai, Ivi Proos, Helve Kase. Prostitutsiooni tähendus Eesti ühiskonnas: Sisejulgeolek või majanduslik kasu.

 

Helve Kase, Iris Pettai, Ivi Proos. Riikliku strateegia ja tegevuskava lähtealuste väljatöötamine prostitutsiooni kaasatud naiste tööturule toomiseks.


Koolitus- ja infomaterjalid:

 

Prostitutsioon. Ajaloolis – kultuuriline foon. Sotsiaalsed, psühholoogilised ning seadusandlikud aspektid

Sotsiaaltöötajatele prostitutsioonist

Õpilasprostitutsioon. Koolitusmaterjal haridus- ja noorsootöötajatele

Prostitutsiooni probleemidest Eestis. Koolitusmaterjal juristidele


Raamatud

Vaikijate Hääled 2. Raamat naiste seksuaalsest ekspluateerimisest. Koostanud Helve Kase, Iris Pettai. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Tallinn 2008. 605 lk

 


2003

Iris Pettai, Ivi Proos, Helve Kase. Prostitutsioon Eestis: Sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve.

Finantseeris Avatud Eesti Fond


2002–2003

Põhja- ja Baltimaade naistega kaubitsemise vastane ühiskampaania

Finantseeris Põhjamaade Ministrite Nõukogu

 

Projekti käigus valminud materjalid

Uurimusraportid ja analüüsid:

Helve Kase, Iris Pettai. Tallinna Politseitöötajate hinnangud prostitutsioonile ja naistega kaubitsemisele.

 

Helve Kase. Tööjõu vahendamine välisriikidesse erafirmade poolt.

 

Helve Kase, Iris Pettai. Prostitutsiooni vahendavad firmad.

 

Helve Kase, Iris Pettai. Eesti riigiametite ja valitsusväliste asutuste töötajate hinnangud võimalustele tõkestada prostitutsiooni ja naistega kaubitsemist.

 

Helve Kase, Iris Pettai. Siseministeeriumi spetsialistide hinnangud võimalustele tõkestada prostitutsiooni ja naistega kaubitsemist.

 

Helve Kase, Iris Pettai. Noortega töötavate spetsialistide hinnangud prostitutsioonile.

 

Iris Pettai, Helve Kase. Prostitution and trafficking in women as an unsolved problem for Estonia. Estonia’s capacity to stop and prevent prostitution and trafficking in women. Estonian Institute for Open Society Research. (in English)


Artiklid

Iris Pettai. Prostitutsiooni sotsiaalsetest tagamaadest Eestis. Raamatus Vaikijate hääled 2. Tallinn. 2008.

 

Helve Kase. Prostitutsioonist Tallinnas. Tallinna juht A User`s Guide to Tallinn.Eesti Kunstiakadeemia. Kirjastus „Kunst“ Tallinn 2002