Pere- ja lähisuhtevägivald


Projektid, uurimused

2021-2023

Istanbuli konventsioon Eestis. Variraport


Finantseerib EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga


2019-2021

Soostereotüüpideta ja efektiivse õiguskaitsesüsteemi kujundamine soolise vägivalla tõkestamiseks


Finantseerib EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga


Projekti käigus valminud materjalid:

Test


Uurimusraportid ja analüüsid:

 

1.     Raport. Tegevjuristide uuring 2020 tulemused

2.     Juristide koolituskavade ekspertiis ja täiendusettepanekud

3.     Ettepanekute pakett seadusmuudatusteks

4.     Kohtutoimikute analüüs

5.     Pere- ja naistevastane vägivald Eestis 2020. aasta uuringu tulemused

2013–2015

Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis


Finantseeris Norra finantsmehhanism


Partnerid:

1. Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and Suicide Prevention, Western Norway

2. Politsei- ja Piirivalveamet

3. Sisekaitseakadeemia

4. Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut 

5. Tartu Ülikool, Arstiteaduskond (Peremeditsiini õppetool)

6. Tartu Ülikool, Õigusteaduskond (Avaliku Õiguse Instituut)


Projekti käigus valminud materjalid:

Uurimusraportid:

1.     Perevägivald Eestis juristi pilgu läbi

2.     Perevägivald eestis sotsiaaltöötaja pilgu läbi

3.     Perevägivald Eestis tervishoiutöötaja pilgu läbi

4.     Lähisuhtevägivald Eestis politsei pilgu läbi

5.     Pere- ja naistevastane vägivald ja ohvrite tervis

6.     Perevägivalla hind Eestis


Artiklid:

1.     Norra Kuningriigi toel perevägivalla vastu Eestis - Ilmunud ajakirjas „Sotsiaaltöö“ nr 2, 2014

2.     Sotsiaaltöö ekspertide ümarlaud - Ilmunud ajakirjas „Sotsiaaltöö“ nr 3, 2014

3.     Perevägivald kui senisest jõulisemat juriidilist sekkumist vajav sotsiaalne nähtus

4.     Sotsiaaltöö karmim pool – perevägivalla tõkestamine


Videod:

1.     https://youtu.be/sKoJpnWUSOM

2.     https://youtu.be/piRC-cMgr6o

3.     https://youtu.be/G3WvZOzk2rc

4.     https://youtu.be/lsXkmiOBRMA

5.     https://youtu.be/1f4OrXYt2_c2008–2011

Georgia riigi haldussuutlikkuse tõstmine perevägivalla tõkestamisel ja ohvrite abistamisel. Eesti–Georgia arengukoostööprojekt.


Finantseeris EV Välisministeerium


Projekti käigus valminud materjalid:


Uurimusraportid ja analüüsid:

Georgia meditsiinitöötajate küsitlus pere- ja naistevastasest vägivallast

Georgia politseitöötajate küsitlus pere- ja naistevastasest vägivallast

Georgia naiste sünnituskäitumine ja koduvägivald

Vägivald ja naiste tervis. Üleriigilise perevägivalla alase elanikkonna uuringu tulemuste analüüs

Perevägivalla ohvrid Georgias. Üleriigilise perevägivalla ohvriuuringu tulemused

Perevägivalla alase meditsiinistatistika kogumine Georgias

Perevägivalla alase politseistatistika kogumine Georgias

Mõõdikute süsteemi väljatöötamine pere- ja naistevastase vägivalla uuringute läbiviimiseks Georgias

Ettepanekud Georgia riikliku perevägivalla ennetamise ja tõkestamise strateegia väljatöötamiseks

Lõpparuanne projekti tulemustest


Koolitus- ja infomaterjalid:

Koolitusmaterjal pere- ja naistevastasest vägivallast politseitöötajatele

Koolitusmaterjal pere- ja naistevastasest vägivallast meditsiinitöötajatele

Koolitusmaterjal pere- ja naistevastasest vägivallast ajakirjanikele

Koolitusmaterjal perevägivalla all kannatavate naiste tugigruppide vedajatele

Meditsiinitöötajatele perevägivallast

Politseitöötajatele perevägivallast


Raamatud:

Vaikijate Hääled. Raamat soolisest vägivallast. Räägivad ohvrid. Nõustavad eksperdid. Analüüsivad teadlased. Georgia versioon. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Anti-Violence Network of Georgia. Tbilisi 2011. 416lk

 

2006

Iris Pettai, Helve Kase. Sünnitaja käitumine ja koduvägivald Eestis. Tallinn 2006. Finantseeris Avatud Eesti Fond.

 

2005

Helve Kase, Iris Pettai Perevägivald Lääne-Eestis. Politseistatistika analüüs. Tallinn, 2005.

Finantseeris Avatud Eesti Fond.

 

2004

Iris Pettai, Helve Kase. Naistevastane vägivald. Sotsiaaltöötajate hinnangud. Üle-eestiline küsitlus. Tallinn 2004.

Finantseeris Avatud Eesti Fond.

Strateegilise mudeli ja riikliku programmi lähtealuste väljatöötamine perevägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks Eestis. Balti perevägivalla ennetamise koostöögrupi raames

Finantseeris EV Sotsiaalministeerium.

 

2003

Iris Pettai, Ivi Proos. Vägivald ja naiste tervis. Üle-eestiline sotsioloogiline küsitlus. Tallinn 2003. Finantseeris Avatud Eesti Fond.

Helve Kase, Iris Pettai. Vägivalla mõju naiste tervisele. Meditsiinitöötajate hinnangud. Sotsioloogilise küsitluse materjalid. Tallinn 2003.

Finantseeris Avatud Eesti Fond.

 

2002

Helve Kase, Iris Pettai. Naistevastane vägivald. Tallinna Politseiprefektuuri töötajate küsitlus. Tallinn 2002.

Finantseeris Põhjamaade Ministrite Nõukogu

 

2001

Iris Pettai, Ivi Proos. Naistevastane vägivald Eestis. Üle-eestiline sotsioloogiline uuring. Tallinn 2001.

Finantseeris EV Sotsiaalministeerium

 

2000

Rahvusvaheline naistevastase vägivalla alane pilootprojekt Eestis. Metoodika ja intervjueerimisprotsessi analüüs. Elaboration of a system of indicators to be used in studing violence against women based of the sociological surveys. Conducting a sociological survey.

Finantseeris Euroopa Kriminaalpreventsiooni Instituut (HEUNI).


Koolitus- ja infomaterjalid

Helve Kase, Iris Pettai. Naistearstile naistevastasest vägivallast. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Tallinn 2006

Finantseeris Avatud Eesti Fond


Raamatud

Lähisuhtevägivald. Koostanud Helve Kase. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Tallinn 2004. 100lk. Tõlge vene keelde, täiendatud trükk, 2007

Finantseeris Avatud Eesti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Vaikijate hääled. Raamat soolisest vägivallast. Räägivad ohvrid. Nõustavad eksperdid. Analüüsivad teadlased. Koostanud Helve Kase. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Tallinn 2001. 446lk. Kordustrükk 2002. Tõlge vene keelde 2003.

Finantseeris Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo.

 


Artiklid

Iris Pettai. Perevägivald Gruusias sotsioloogia peeglis. Raamatus Vaikijate hääled (gruusia keeles). Tbilisi. 2011

Iris Pettai, Joosep Kaasik. Perevägivald politseistatistika andmetel. Kogumikus: Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2005.

Helve Kase. Naistevastane vägivald. Räägime inimestest, rahvastikust ja arengust Eestis 1994-2004. ÜRO Rahvastikufond. Eesti Pereplaneerimise Liit. Tallinn 2004

Iris Pettai. Kas perevägivalla põhjuseid tuleb otsida indiviidist või ühiskonnast? Ajakiri „Ariadne lõng“ .Nais-ja meesuuringute ajakiri. Eesti Naisuuringute Teabekeskus. Talinna Ülikool. Tallinn 2002

Iris Pettai. Violence against women – an unrecognised problem in Estonia. In: Estonian Human Development Report, Tallinn 2002 (in English)

Iris Pettai. Naistevastane vägivald - tabuprobleem Eestis. Raamatus Vaikijate hääled. Tallinn 2001