Sotsiaalne tõrjutus ja kihistumine


Projektid, uurimused

1998

Iris Pettai, Krista Loogma, Erik Terk. Socio-economic stratification in Estonia. Report on research prepared by the Estonian Institute for Futures Studies. Edited by Krista Loogma. Tallinn 1998.


Artiklid

Iris Pettai. Sotsiaalne kihistumine ja sotsiaalne ebavõrdsus. Ilmunud Ivar Aimrele pühendatud artiklite kogumikus. Väljaandja: Sisekaitseakadeemia. Tallinn 2010.

Iris Pettai. Kihistumine kui probleem Eestis. Kogumik: Kaks Eestit. Tallinn 2000.